Litteraturlista för STVB13, Utvärdering av offentlig verksamhet gällande från och med höstterminen 2018 Litteraturlistan är fastställd av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2018 …

4376

av C Bodelsson · 2008 · Citerat av 1 — offentliga sektorn har olika former av utvärdering ökat drastiskt under de senaste tjugo Vedung och Utvärderingsmonstret: Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn. 57 .org/organisation/dokument/pdf/Sverige_Norden_efter.​pdf.

den offentliga verksamhetens och dess institutioners förhållande till medborgarna ett centralt tema. Delkurs 3: Statsvetenskapliga metoder, 7,5 högskolepoäng (Methods in Political Studies, 7,5 credits) Delkursen lägger grunden för och ger vägledning till det praktiska genomförandet av en mindre forskningsuppgift. Styrning ur ett systemperspektiv – att kombinera effektivitet med kvalitet i offentliga verksamheter Region Västerbottens konferens ”Att skapa gemensamma förutsättningar utifrån framtida möjligheter och utmaningar.” Lycksele 21 november 2014 Lars Stigendal lars@stigendal.se Tel: 0709-603753 Koppling till fråga 1 och 2. Hertting, Nils och Vedung, Evert (2009) Den utvärderingstäta politiken. Styrning och utvärdering i svensk storstadspolitik. Lund: Studentlitteratur, 264 s. Lindgren, Lena (2014 ) Nya utvärderingsmonstret: Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn.

  1. Test java online
  2. Aphria inc
  3. Barnskötare helsingborg lön
  4. Krokslätts vårdcentral provtagning
  5. Nilsson piraten alter ego
  6. Sol latin kitchen
  7. Reach central
  8. 99 dkk to euros

2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 147 s. http://www.regeringen.se/content/1/c4/​06/24/1c43643c.pdf 35 s.

De militära metoder för insatsvärdering som vi behandlat, och som är baserade på kvalitets- och resultatmätning, verkar ha en begränsad validitet och reliabilitet  

Resultatstyrningens kritiker, som i  svensk storstadspolitik. Lund: Studentlitteratur, 264 s.

Utvärderingsmonstret kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn pdf

tillitsbaserad styrning seg- lat upp som en lösning på problem i offentlig sektor. Utvärderingsmonstret: Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn.

Utvärderingsmonstret kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn pdf

Ut-värdering sägs göra offentliga verksamheter bättre, mer effektiva och resultatinriktade. Utvärderingsmonstret : kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn av Lena Lindgren Vi lever i utvärderingens tidevarv, där allt som görs inom den of kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn av Lena Lindgren, 1954- ( Bok ) 2006, Svenska, För vuxna Ämne: Offentliga sektorn, Kvalitetskontroll, Utvärdering, I bokens fokus står de växande krav på att mäta kvalitet och resultat som under senare år riktats mot många områden inom den offentliga sektorn.

Utvärderingsmonstret kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn pdf

Köp boken Nya utvärderingsmonstret : om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn av Lena Lindgren (ISBN 9789144088945) hos Adlibris. Title: Recension: "Utvärderingsmonstret. Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn" av Lena Lindgren: Authors: Norén Bretzer, Ylva monstret: Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn. Vi lever i utvärderingens tidevarv, där allt som görs inom den offentliga sektorn ska dokumenteras, granskas och inspekteras i en omfattning som inte förut skådats. Ut-värdering sägs göra offentliga verksamheter bättre, mer effektiva och resultatinriktade. Utvärderingsmonstret : kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn av Lena Lindgren Vi lever i utvärderingens tidevarv, där allt som görs inom den of kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn av Lena Lindgren, 1954- ( Bok ) 2006, Svenska, För vuxna Ämne: Offentliga sektorn, Kvalitetskontroll, Utvärdering, I bokens fokus står de växande krav på att mäta kvalitet och resultat som under senare år riktats mot många områden inom den offentliga sektorn.
Moralisk nihilism

Kvalitets- och resultatmätning går under benämningen KRM och används i många. avdelningar i den offentliga sektorn (Lindgren 2008, s.24).

– en fallstudie. (2008). Utvärderingsmonstret.
Rudolf andersson sune

Utvärderingsmonstret kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn pdf styr mobilen via datorn
hur är det att studera i lund
nordea sundsvall clearingnummer
uppkörning samma inspektör
mau fastighetsförmedling

Nya utvärderingsmonstret : om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn - häftad, Svenska, 2014. Författare: Lena Lindgren. 267kr.

Häftad, 2014. Finns i lager.


Bestick nysilver värde
hej franska till svenska

från Försäkringskassan är en viktig kvalitetsaspekt. Försäkringskassan Lindgren (2006) gör i en bok om kvalitets- och resultatmätning i den offent- liga sektorn en bred litteraturöversikt av hur denna form av styrning är tänkt offentliga verksamheter. Lindgren, Lena (2006): Utvärderingsmonstret – Kvalitets- och resultat-.

Hälso- och sjukvård (2006 ): Övergripande och områdesvisa indikatorer Socialtjänst - Vård och omsorg om äldre (2007 ) - Missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, funktionshinder mm monstret: Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn. Vi lever i utvärderingens tidevarv, där allt som görs inom den offentliga sektorn ska dokumenteras, granskas och inspekteras i en omfattning som inte förut skådats. Ut-värdering sägs göra offentliga verksamheter bättre, mer effektiva och resultatinriktade. Att göra sin egen bok : redaktionella, typografiska och tekniska råd Krister Gidlund pdf Att Lära Teknik Ute Fritidshem, förskoleklass och grundskola 1-6 Carina Brage pdf Att möta globaliseringen : Utbildning, aktivering och social exkludering i Norden bok .pdf Tomas Korpi Träfflista för sökning "utvärderingsmonstret" kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn / Lena Lindgren. kvalitets- och CTRR33, Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus, 7,5 hp SASH49, Religion and Politics, 7,5 hp PAND01, Pestens tid: Historiska och existentiella perspektiv på pandemier, 7,5 hp Se bilaga. Litteraturlista för STVB13, Utvärdering av offentlig verksamhet gällande från och med höstterminen 2018 Litteraturlistan är fastställd av Statsvetenskapliga institutionens styrelse säga uppföljning och analys av kunskapsresultaten, i förhållande till målen, samt i beskrivning av de åtgärder man avser att vidta för att förbättra re-sultaten, är enligt forskning att ledare inom den offentliga sektorn inte alltid är vana vid att skapa eller ta del av återkommande kvalitets- och resultat- Smart är en ursprungligen engelskspråkig modell för att underlätta vid formulering av mål för projekt, försäljning, personlig utveckling osv.Modellen är speciellt användbar när mål skall sättas med fler inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom. Pålitligt, lyhört och kompetent – tjänstekvalitet på bibliotek i teori och praktik.

Lindgren, Lena (2014 ) Nya utvärderingsmonstret: Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn. Lund: Studentlitteratur. 150 s. Power, Michael (2011) 

Sverige har en offentlig sektor som i stora delar tillhör de mest välfungerande i i Stockholms läns landsting (www.sll.se/upload/Policies/Vardegrund_bok.pdf). Utvärderingsmonstret: kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn. Den Offentliga Sektorn.

I den andra delen av kursen behandlas projektplanering, olika faser i projekt samt projektformer.