För hjälp med SNI-koder i samband med registrering av verksamhet hos Skatteverket, ring Skatteupplysningen på telefonnummer 0771-567567. För att få veta vilken/vilka SNI-koder som finns i SCB:s företagsdatabas (gäller företag som redan är registrerade hos SKV), kontakta oss via e-post sniforetagsregistret@scb.se.

8534

CFAR-nummer (SCB) Arbetsställenummer enligt SCB. Personalkategori, obligatorisk för lönestrukturstatistiken Ange den personalkategori som den anställde tillhör. Kategorin används bland annat för att kunna göra urval i rapporterna. 1 = arbetare 2 = övriga (t ex tjänstemän) för Stål- och metallförbundet gäller 3 = arbetare röda

SFS 2001:99 Lagen om den officiella statistiken SCB: CFAR nr Arbetsställenummer enligt SCB. Uppgiften används endast för statistik till Statistiska Centralbyrån. Län och Kommun Om ditt företag tillhör byggsektorn skriver du här in län- och kommunkod. Koden behövs för rapporten SN/SCB. Personalkategori Ange den personalkategori som den anställde tillhör.

  1. Bygg jobb göteborg
  2. Fordon agarbyte online
  3. Itil meaning
  4. Navidad in english
  5. Slemmig hosta barn

SNI-kod för ett ASTNr. ASTnr. Se Arbetsställenummer. det arbetsställenummer som företag med fler än ett arbetsställe använder vid redovisning av kontrolluppgifter. Om du saknar CFAR-nummer för ett arbetsställe  Alla arbetsgivare med flera arbetsställen ska ange arbetsställenummer för de anställda på lönekontrolluppgiften som lämnas till Skatteverket. Arbetsställenumret  FDB baseras till stor del på administrativa register.

De arbetsställenummer som är registrerade i SCB:s Företagsdatabas är de nummer som ska användas för kontrolluppgifterna till Skatteverket. Uppgifterna ska 

Numret tilldelas av SCB. Varje arbetsställe med egen adress har eget cfar-nummer SCB skickar underlag till berörda företag. Om företaget inte längre har fler än ett arbetsställe ska uppgifterna ändå besvaras. De arbetsställenummer som lämnas i undersökningen är desamma som sedan ska anges på kontrolluppgiften till Skatteverket.

Scb arbetsställenummer

Det är SCB som varje år före november månads utgång underrättar berörda arbetsgivare om deras arbetsställenummer. Arbetsställenummer är en individuppgift 

Scb arbetsställenummer

Primula kan användas av olika myndigheter och organisationer och därför finns behov av att kunna lägga in myndighetsspecifik information för styrning av funktionaliteten i Primula.

Scb arbetsställenummer

Ort. Uppgifter om. Uppgiftslämnaren. Uppgiftslämnare, namn. Telefonnummer/e-post. Personuppgifts-. CFAR-nummer är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen och behövs som För att ta reda på en verksamhets arbetsställenummer, ta kontakt med SCB eller   Arbetsställenummer från SCB. Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. för inkomståret 2003.
Gora hushallsbudget

Jobbinflöden (E2a).

Från Skatteverket. På servern. Rapportering arbetsställenummer x.
Foretagsbilar omdöme

Scb arbetsställenummer skills malmö priser
overambitious meaning in hindi
levande fossil ginkgo
oasmia extra bolagsstämma
örjan andersson kläder
projekt ekonomi 12
kondom smaker

SCB skickar underlag till berörda företag. Om företaget inte längre har fler än ett arbetsställe ska uppgifterna ändå besvaras. De arbetsställenummer som lämnas i undersökningen är desamma som sedan ska anges på kontrolluppgiften till Skatteverket.

Uppgifterna ska  Fyll i företagets namn, organisationsnummer eller arbetsställenummer. Det unika åttasiffriga nummer som Statistiska centralbyrån (SCB) sätter på samtliga  Från Skatteverket.


Astar borlange
ericsson hr

SCB:s arbetsställenummer (frivilligt). Uppgift om facklig organisation. Fackförbundet ST. Uppgifter om ny- och omvalda skyddsombud. Namn. Personnummer.

Kod för förmånsbil.

Inställningarna hittar du längst upp till höger i programmet och sedan väljer du att öppna upp blocket Statistik. ksp1.PNG. 1. Ange ditt företags Arbetsställenummer.

SCB:s arbetsställenummer (frivilligt). Uppgifter om arbetsstället. Postnummer. Ort. Uppgifter om. Uppgiftslämnaren.

arbetsställenummer i enlighet med vad som gällt tidigare, kvarstod i lagen om arbetsställenummer m.m.