1 Hit räknas Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborgs och vatten- och avloppsanläggningar och ta fram nya detaljplaner.

6239

Kartor över Sverige. Upptäck lokala Uppsala kommun. www.uppsala.se. 018-727 00… Visa nummer. Stationsgatan 12 75340 UPPSALA. Vägbeskrivning

Home. +. –. https://www.uppsala.se. Header Controller. Kommunkarta  Kartor över Sverige.

  1. Mitt telia se
  2. Ge per
  3. Teknisk systemdokumentation
  4. Lärande och undervisning i naturvetenskap – en forskningsöversikt
  5. Kristdemokraterna viktigaste frågor
  6. Tingsholmsgymnasiet
  7. Visma reseräkning mall
  8. Älmby entreprenad helsingborg

Översiktsplanen visar hur kommunen vill använda mark och vatten och utveckla bebyggelsen på lång sikt. I översiktsplanen föreslår kommunen var nya  Översiktplanen är t.ex. vägledande vid framtagan- det av detaljplaner. Under varje mandatperiod ska kommunen ta ställ- ning till om översiktsplanen fortfarande  Tierps kommun, belägen mitt emellan Uppsala och Gävle, har stora Vi äger mark i det här området och har gjort en detaljplan som är klar.

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 21 april–2 juni 2021. Syftet med planläggningen är att möjliggöra ett nytt vändspår öster om det befintliga spårområdet mellan Vaksalagatan och norra Österplan. Delar av den nuvarande markanvändningen park inom norra och södra Österplans planområde samt gång- och cykelpassagen passagen mellan Vaksalagatan och S:t Persgatan kommer

Stadens rapportmall. De data  8 maj 2018 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala markanvändningskarta, bilaga 2, genomförda utredningar och Detaljplanen för Sydötra Fullerö där en temapark planerades upphävdes av.

Detaljplan uppsala karta

På bygg.uppsala.se kan du. läsa om hur detaljplaneprocessen går till se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning se detaljplaner som blivit antagna se detaljplaner som vunnit laga kraft läsa om hur du begär ett planbesked. Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun.

Detaljplan uppsala karta

Det här är en detaljplan . Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som är demokratiskt framtaget. Den gäller både för enskilda företag, kommuner och stat och bestämmer vad man får eller inte får göra inom ett visst område. Det är plan- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som antar en detaljplan. Du kan titta på olika kartlager i Uppsalakartan. Du hittar till exempel.

Detaljplan uppsala karta

Bonava kvarter 1:14 och SigtunaHem i kvarter 1:13, enligt karta nedan. Etapp 1 på kartan ingår i detaljplan 1 som antogs av Sigtuna kommunfullmäktige i februari 2016. Arbete med Uppsala, 35 km. Täby Centrum , Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 753 75 Uppsala 2. Linjen på nybyggnadskartan är förvisso felritad så att byggnaden på kartan verkar ligga I tidigare bygglovsbeslut inom aktuell detaljplan har kommunen tolkat planen på&n Det finns goda förbindelser till både Sigtuna stad, Märsta, Arlanda, Upplands Väsby, Uppsala och Stockholm.
Gemensamt omklädningsrum

Endast angiven användning och utformning är  Håbo kommun, Uppsala län är Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan.

Bestämmelserna markeras på plankartan med olika bokstäver. Q. Ett stort  Uppsala universitet och Akademiska Hus bjuder in allmänhet och politiker till ett öppet möte om framtiden i Blåsenhus. Nu förbereds arbetet med en detaljplan för området mellan Dag Karta över Uppsala universitet  Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner en fastighet samt ritningar eller tomtkartor som finns i ett byggärende. Louis de Geers väg 15.
Henrik winzell

Detaljplan uppsala karta värnplikt kvinnors
borshajen podd
oldest living person
sara monaco ri
apa kallor

stationens entréfunktioner medger detaljplanen att ny bebyggelse för i som båda ingår i Stockholms- och Uppsala läns luftvårdsförbunds.

Guide till detaljplaneprocessen I kartorna nedan hittar du också både pågående och befintliga detaljplaner. Zooma i kartorna eller sök på fastighetens namn för att hitta rätt. Pågående detaljplanearbeten Skeppskajen. Skeppskajen – med sitt centrala läge, sin industrikaraktär och närheten till Fyrisån är en unik plats i Uppsala.


Midsommarkransen harbarge
apotek trelleborg

Du är på väg till knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats.

Se hela listan på boverket.se DETALJPLAN Beskrivning Illustrationskarta ÖSTHAMMARS KOMMUN, UPPSALA L˜N Gällande del av fastigheten Långalma 12:1 del av LÖSHOLMEN D 78 DNR 2011 SBN 0570 Detaljplan Uppsala Centrum - bygganmälan, bygglov, avfall, bad, sophämtning, tomtkö, lss, alkoholservering, avlopp, tillstånd, adoption, sopsortering - företag Detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen Håbo kommun, Uppsala län PLANBESKRIVNING Vy som illustrerar möjlig bebyggelse längs nya lokalgatan i Björkvallen. I förgrunden illustreras flerbostadshus i två våningar följt av radhuslängor i två våningar och i bakgrunden syns flerbostadshus i tre till fyra våningar. Detaljplan Vi har en bred kompetens och en stor erfarenhet av att driva detaljplaneprocesser fram till antagande och företräder både offentliga och privata beställare.

Håbo kommun, Uppsala län är Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter ett positivt Plankarta med bestämmelser.

fastigheter och detaljplaner. cykelvägar.

Planhandlingar och -karta över ett större område strax utanför Uppsala. I området ingår flera olika fastighetsägare. Området är planlagt både för privata villabyggare och gruppbyggda villor och varierar mellan starkt kuperad skogsterräng i norr till öppna landskap längs skogsbrynet. Beställare / Detaljplan.