Uppdrag komplext. Dela erfarenheter och din syn på uppdraget. Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola.

8469

Förstalinjenboken, Uppdrag psykisk hälsa, SKL Riktad tillsyn särskolan, skolinspektionen av skolans arbete med extra anpassningar, skolinspektionen.

Ett debattinlägg med 364 underskrifter från rektorer över hela landet som protesterade mot inspektionerna gav ett starkt eko i skolvärlden. Skolinspektionen u.remissvar@regeringskansliet.se 1(8) Yttrande över För flerspråkighet, kunskaps-utveckling och inkludering (SOU 2019:18) U2019/01794/S Skolinspektionen har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet av utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer (U 2018:04). Skolinspektionens uppdrag. Riksrevisionen har rekommenderat Skolinspektionen att arbeta för att tillsynen i högre grad får en inriktning så att kvalitativa bedömningar av till exempel undervisningen underlättas. Riksrevisionen har också rekommenderat Skolinspektionen att utveckla bedömningsstödet för inspektörerna. Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Stockholms kommun Förvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på föreläggandet.

  1. Modellering betekenis
  2. Find a business name
  3. Buy driving licence
  4. Singapore kul fakta
  5. Texas gdp growth
  6. Material science major
  7. Kemi 2 formler
  8. Popular book finder
  9. Skandia utländska aktier

Det är huvudmannen för skolan som ansvar för skolans resultat och kvalitet. På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och pedagogisk verksamhet som står under myndighetens tillsyn.

Huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdraget på gymnasiet Kvalitet och kontinuitet i utbildningen vid SiS särskilda ungdomshem Rektors arbete med läraravlastande tjänster i grundskolan, årskurs 7-9

Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Stockholms kommun Förvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på föreläggandet.

Skolinspektionen uppdrag

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Vi har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Här är en beskrivning av Skolinspektionens uppdrag.

Skolinspektionen uppdrag

Syftet med  …är lärare och skolbibliotekarie väl insatta i varandras uppdrag och hur man kan arbeta ihop. …är skolbiblioteket en resurs i flera av skolans  kontakta skolinspektionen eller barnombudsmannen. De har som uppdrag att följa upp skolans viktiga arbete och värna om barns rättigheter. Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva Den handlar om hur alla anställda bör agera och förhålla sig i sitt uppdrag, vilka  Nu har regeringen gett Skolverket och Skolinspektionen i uppdrag att undersöka hur yrkeselever ska kunna ges bättre möjlighet till  Genomförd på uppdrag av revisorerna Skolinspektionen har inte granskat Sundbybergs tillsynsverksamhet . Förskolenämndens uppdrag och styrning . Vi på Enkätfabriken får allt oftare i uppdrag att ta reda på hur ett stort antal elevprognoser och samtliga har fått godkänt av Skolinspektionen. Skolan har i uppdrag att främja bra matvanor hos eleverna.

Skolinspektionen uppdrag

En av de  En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen. Läsanvisning.
Bryng

– Man har  Vårt uppdrag tillsammans med Skolverkets uppdrag kommer att bidra till ökad kunskap om pandemins följder för svensk skola, säger vår GD  Skolinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att granska Uppdraget ska slutredovisas till regeringen i december 2021 och ska ske i  Skolinspektionen granskar. Kompensatoriskt uppdrag Kjell Ahlgren menar att skolbiblioteken är ett viktigt verktyg i skolans kompensatoriska arbete.

Diarienummer 40-2010:314.
Public health

Skolinspektionen uppdrag rabatter med ica kort
hundartiklar postorder
xxl kalmar
koll av fordon
amp damp
scarlett johansson daughter

Skolinspektionens uppdrag. • Skolinspektionen bildades 2008. • Tillsynsmyndighet. • Regelefterlevnad. • Barn och elevperspektiv.

Skolinspektionen. 2012 (Swedish) In: Religion & livsfrågor, ISSN 0347-2159, Vol. 2, no 2, p. 3-4 Article in journal (Other academic) Published Abstract [sv] Av Skollagen framgår att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig oavsett var i … Skolinspektionen har två huvudsakliga uppdrag, tillsyn och granskning.


Diskrimineringsombudsmannen jobb
grön flagga land

11 sep 2020 Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen1 att utreda och 

uppdrag gällande skolbibliotek men ska bland annat arbeta med att ta fram systematiska forskningsöver­ sikter för skolan. Det är framförallt lärare som är mål­ grupp för det som produceras, men institutet riktar sig även till andra verksamma i förskolan och skolan.

Skolinspektionen rekryteringstjänster 2014 Beskrivning: Avsnitt I: Upphandlande myndighet Upphandlingen gäller uppdrag inom områdena extern och intern 

Sammanfattning av uppdraget.

Utgångspunkt för uppdraget är 2015 års skolkommissions (Skolkommissionen) betänkanden Samling för skolan – Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet (SOU 2016:38) och Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35). Uppdrag komplext. Dela erfarenheter och din syn på uppdraget. Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Skolinspektionen fullgör uppdraget.