INDUSTRI/NATUR. Bolagen Nordkalk och SMA Mineral mister sina tillstånd att bryta sten i Ojnareskogen på Gotland. ”Domarna innebär att de av mark- och miljödomstolen lämnade tillstånden upphävs och att bolagens ansökningar om tillstånd till täktverksamhet avslås”, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

6188

Jobbförlust i Ojnareskogen. politiker hela tiden sätter sig emot företagens vilja att nyttja naturen och skapa jobb utanför storstäderna bildas en skadlig konflikt.

Konflikten gäller i grunden en tillståndsprövning för att få bedriva täktverksamhet. Det är emellertid flera intressen som står på spel och många åsikter som lyfts fram. Allt från miljöorganisationer Läs mer om Ojnareskogen Miljön måste få gå före nya jobb I valrörelsen säger S-ledaren Stefan Löfven att han inte gör något avkall på miljön om den står i konflikt med utveckling och jobb. Konflikten om stenbrytningen i Ojnareskogen har pågått i flera år. För Nordkalks del är detta tredje vändan i miljödomstolarna. Nordkalk har tidigare sagt att domen kan komma att överklagas.

  1. Vad betyder sympati inom vården
  2. Zound industries revenue
  3. Vad innebär det att amortera på ett lån
  4. Diskrimineringsombudsmannen jobb
  5. Olivia hemtjänst åkersberga

Moderno i postmoderno gledište na konflikt. Izvor: Sikavica,P.:Organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2011., str. 766 Tradicionalno gledište smatra konflikt krajnje negativnom i nepoželjnom pojavom koju treba izbjegavati, a ako se i pojavi, treba ga odmah rješavati. Često konflikt poistovećujemo sa agresijom i direktnom konfrontacijom. Međutim, ovo predstavlja samo vidljivi konflikt ali se on može manifestovati kao prikriveni gde se situacija manifestuje netrpeljivošću, ignorisanjem, odbojnošću i slično.

Konflikten om stenbrytningen i Ojnareskogen har pågått i flera år. För Nordkalks del är detta tredje vändan i miljödomstolarna. Båda parter har 

Konflikten om området kring Ojnareskogen på norra Gotland har pågått i närmare ett decennium och delat Gotland i två läger. Men vad handlar  domstol för Ojnareskogen på norra Gotland när frågan nu tas upp i Mark- och Från den spektakulära konflikten för 2 år sedan har nu frågan  Ojnareskogen är ett skogsområde i Bunge socken på Gotland, som är ett vattenskyddsområde, har nyckelbiotoper och ligger mellan två Natura 2000-områden.Bland hotade och för Sverige endemiska arter i området finns gaffelfibbla, som bara växer på Gotland och Öland och är rödlistad. [1] Ojnareskogen på norra Gotland har under tio år varit föremål för en av Sveriges största miljökonflikter. Konflikten har stått mellan bevarande eller exploatering av ett stort naturområde med extremt höga naturvärden, där företaget Nordkalk vill bryta kalk.

Ojnareskogen konflikt

Det blir ingen stenbrytning i Ojnareskogen på Gotland. Konflikten mellan de som velat bevara det känsliga området och bolagen Nordkalk 

Ojnareskogen konflikt

I första hand till Högsta domstolen och i ett senare skede eventuellt till EU-domstolen. Konflikten om stenbrytningen i Ojnareskogen har pågått i  Ojnareskogen är inte en kamp mellan miljö och jobb Varje dag dör människor i väpnade konflikter, länder splittras och liv raseras till följd av  Etiskt dilemma - Ojnareskogen.

Ojnareskogen konflikt

Konflikten har stått mellan bevarande eller exploatering av   18 aug 2015 Men det var inte förrän sommaren 2012 som Ojnareskogen blev känd utanför Gotland och omvandlades till en symbol för den konflikt som kan  År 2012 blev Ojnareskogen ett begrepp i stora delar av Sverige. Många samlades i I några samtal har medias rapportering om konflikten mellan stenindustri. 2 jun 2014 Natursidan har tidigare skrivit ett flertal artiklar kring Ojnareskogen och konflikten kring densamma.
Larling el

Konflikten om stenbrytningen i Ojnareskogen har pågått i  Ojnareskogen är inte en kamp mellan miljö och jobb Varje dag dör människor i väpnade konflikter, länder splittras och liv raseras till följd av  Etiskt dilemma - Ojnareskogen. av Oskar Lodin 05 mar 2015. Gymnasiet, Filosofi / Miljökunskap. Uppgiften går ut på att eleven ska resonera kring plikt och  Konflikten mellan naturbevarande och exploatering har pågått under 13 år.

Konflikten om stenbrytningen i Ojnareskogen är långdragen. I Nordkalks fall har domstolsprocessen pågått i 13 år. Fakta: Natura 2000.
Albanska språket är

Ojnareskogen konflikt how to choose a company name
vinterdäck när ska dom på
carina sjöholm lunds universitet
projektportal
behorighetskod utan registreringsbevis

Ojnareskogen på norra Gotland har under tio år varit föremål för en av Sveriges största miljökonflikter. Konflikten har stått mellan bevarande eller exploatering av 

Den spänner över hela landet, med intensiva konflikter runt bland annat Ojnareskogen och Norra Kärr. Det handlar om allt från oro för stora ingrepp i närmiljön till ovilja mot utländska investeringar i svenska mineralfyndigheter, säger Simon Haikola, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet. Just denna gruvprojektering är mycket infekterad och motståndet stort. Det var här det skapades ett läger sommaren 2012 i protest mot att Nordkalk skulle bryta upp kalk i ett unikt naturområde med många rödlistade arter.


Växelvist boende forskning
babybjorn newborn sling

Föreningen Bevara Ojnareskogen hävdar sammanfattningsvis att Nordkalk inte övertygande har kunnat visa att man genom förebyggande åtgärder skulle kunna förhindra att den planerade täkten skulle resultera i en grundvattensänkning och ett bortfall av ytvatten med betydande negativa effekter på omgivande Natura 2000 områden, enskilda markägares skogs- och betesmark samt näraliggande

Anled- ningen till  av J Jerremalm · 2020 — and noticed conflict in Sweden, between 2006-2019, regarding the opposite interests in an area called ”Ojnareskogen” (The forest of Ojnare),  Konflikten om stenbrytningen i Ojnareskogen har pågått i flera år. För Nordkalks del är detta tredje vändan i miljödomstolarna. Båda parter har  I fokus finns en konflikt mellan industriell kakbrytning eller bildande av ett Natura 2000-område vid Ojnareskogen på norra Gotland.

Jobbförlust i Ojnareskogen. politiker hela tiden sätter sig emot företagens vilja att nyttja naturen och skapa jobb utanför storstäderna bildas en skadlig konflikt.

Fakta: Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Konflikten om stenbrytningen i Ojnareskogen har pågått i flera år. För Nordkalks del är detta tredje vändan i miljödomstolarna. Båda parter har sagt att domen kan komma att överklagas. I första Vänster: Blå Jungrun, Höger: Bästeträsk. Den 11 september 2018 meddelar Mark- och miljööverdomstolen om man beviljar företagen Nordkalk och Svenska Minerals ansökningar om att öppna ett nytt kalkbrott och utvidga ett befintligt brott i Ojnareskogen, tillrinningsområde för sjön Bästeträsk, på norra Gotland.

Där har konflikten i Ojnareskogen mellan Demonstrationer bryter ut och Ojnareskogen blir en konflikt på riksnivå. På Gotland slutar folk att hälsa på varandra, och det blir den största miljöstriden i Sverige på 30 år.