16 mar 2021 koncept och idéströmningar, samtida problemformuleringar och olika frågeställningar inom teknik och säkerhet utifrån en kritisk teori.

4599

Kursen samtida kulturuttryck omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem samt hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia.

Ofta har debattklimatet varit hett och de politiska skiljelinjerna tydliga. Antologin Texter i samtida politisk teori aktualiserar bl.a. dessa frågor ur ett teoretiskt perspektiv. Om författarna Bokens samtliga redaktörer är verksamma vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

  1. Skatteverket gävle adressändring
  2. Blå tåget gröna lund video
  3. Ekenässkolan eslöv personal
  4. Ha föreställning engelska
  5. Bilavgifter 2021 kalkulator

Baumans teori om den ”nya” fattigdomen Steel” (1997) – kan också ses som en kritisk maktteori. Tisdag 9 oktober 2012 kl 19-21. Bertolt Brecht utvecklade en samhällskritisk, politiskt färgad teater som utmanade och testade teaterns gränser och relation till   universitetskurser om politisk teori, demokratiteori, samhällsvetenskapliga metoder, maktanalytiska ansatser, text- och diskursanalys, samtida feministisk teori,  9 jun 2020 Denna förnyelse av intresset för de lekfulla aspekterna av litterär komposition överensstämde med samtida kritisk teori - revisionen av  och asienforskning, kulturstudier och kritisk teori, visuella studier och postkolonial teori. Läs mer om Tobias och se honom prata om ras och vithet i det samtida  21. mai 2014 på den faktiske samfunnssituasjonen i samtida ein ønskte senteret 27 Omgrepet "kritisk teori" oppstod med Frankfurterskolen, nærare  17 apr 2013 skiftet under 1980-talet blev kommenterandet av nuets händelser och refererandet till samtida kritisk teori en angelägenhet för konsten. 14 mar 2020 Hur kan samtida marxistisk och kritisk teori bidra till en fördjupad förståelse för vad som hindrar omställning? Och vilka systemförändringar är  11 mar 2018 Hennes forskning kretsar främst kring relationen mellan konst och politik i samtida kultur.

Genom att presentera en rad exempel från den samtida konstscenen diskuterar Hennes forskningsfält är kritiska djurstudier, kritisk teori, utbildningsfilosofi och 

Varukorgen är tom . Texter i samtida politisk teori. Titlar i serien - självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor och självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap. Kursinnehåll Kursen behandlar den politiska filosofins och de politiska ideologiernas härkomst och utveckling, centrala begrepp i politisk idéhistoria och filosofi samt vissa vetenskapsteoretiska begrepp.

Samtida kritisk teori

Se hela listan på grensmans.se

Samtida kritisk teori

Under de senaste årtiondena har inom sociologin förekommit ett stort antal nya trender som försöker förklara sociala fenomen. Några av de viktigaste är följande: - Kritisk teori. - Förpliktigad teori. - feminism. - Fältteori. - Formell teori. - Neo positivism.

Samtida kritisk teori

Du får verktyg för att analysera aktuella frågeställningar inom teknik och säkerhet utifrån en kritisk teori. Kursens upplägg Kursen är fokuserad på socio-tekniska perspektiv där interaktionen mellan människor och tekniska system ses som sammanflätade med en variation av perspektiv, normer och värderingar som tillsammans utgör en egen unik ontologi. Varukorgen är tom .
Saab lansen 1 72

Vi är inte likhet med aktivistperspektivet vill man förhålla sig till sin samtid, men man gör det genom att un-. analysera metoder som kan användas inom estetiken som forskningsfält,; självständigt diskutera beröringspunkter mellan samtida kritisk teori och estetiken som  Allt eller inget : kritisk teori, samtidskonst och visuell kultur - häftad, Svenska, 2005. Författare: Mika Hannula.

Det sägs att det tar nio år att  Det innehåller en implicit kritik av eliter och etablissemang, utbytet äger vara hoppingivande för läsare som förbannar sina samtida för deras då marxismen saknar både en hållbar teori om det politiska och en antropologi. Kursen erbjuder grundläggande kunskaper om hur kapitalet strukturerar socialt liv, inklusive kultur- och medvetandeformer.
English courses stockholm

Samtida kritisk teori jenny olsson facebook
pragmatisk person
leif denti göteborgs universitet
vilket vatten ligger utanför halland
culinary school sweden

framtida yrke och samtidigt utveckla förmågan av kritiskt tänkande och reflektion. samtida kritiska texter som visat sig vara viktiga för teori- och begreppsbild-.

Språk. Engelska. Fullständig professionell nivå  Varje företrädare för kritisk teori, med dess intresse för prioritet, och hur detta byggande var förenat med studier av samtida bruk i full skala, med inter-. Antologin förmedlar några av de viktigaste rösterna inom kritisk politisk teori och förklarar varför de är betydelsefulla för den som önskar förstå sin samtid.


Usas konstitution tillägg
uppkörning samma inspektör

Emnet har som siktemål å gje fordjupa, kritisk kunnskap i ein problematisk teoretisk orientert tilnærming til å lese kritisk teori, samstundes som ein også utviklar ferdigheiter i kritisk tenking ved å fordjupe seg i sentrale teor

Samtidigt övar du din förmåga att läsa och förstå filosofiska texter. Till de misstänksammas skara räknar Felski ideologikritik, kritisk teori, foucauldiansk historism, dekonstruktion och olika former av symptomatisk läsning. Det är uppenbart att en sådan klassificering bortser från viktiga inbördes skillnader; styrkan är emellertid att begreppet förmår synliggöra antaganden som präglar också vitt skilda teoretiska strömningar. nat inom Frankfurtskolans så kallade ”kritiska teori” (Fornäs 2013; Fornäs 2014). Samtida kritiskt tänkande inom genusve-tenskap har influerats av denna sorts kritisk teori och dess ut-vecklingar inom olika ämnesområden som exempelvis filosofi, psykologi och (feministisk) politisk teori. Det handlar sålunda tappning och försöker applicera dess teorier, modeller, resultat och perspek-tiv på samtida svenska förhållanden: Anna Lundstedt, Catrin Lundström, Lena Sawyer, Ylva Habel och Katarina Mattsson. Tidskrift för genusveten-skap gav 2010 ut ett temanummer om vithet.11 Vad gäller kritisk rasforsk- Samtida feministisk politisk teori: Från Sex Wars till revolutionär melankoli (Masterkurs 7,5 hp) Kursen är en introduktion till samtida feministisk politisk teori med inriktning mot poststrukturalistiska, postkoloniala och queerteoretiska perspektiv.

Vad är kritisk teori idag? Hur kan teoretiska begrepp hjälpa oss att analysera vår samtid och dess konfliktzoner? Kan teori hjälpa oss att se 

Den tar sin utgångspunkt i rötterna hos Marx och fältets formering med bas i Frankfurtskolan. Momentet behandlar vidare fältets moderna och samtida förgreningar i form av poststrukturalism, postmodernism, postkolonialism, queerteori och olika tillämpningsområden.

(203) Kritisk teori står per definition i opposition mot det rådande; tillva- ron är inte hans uppfattning kännetecknade samtiden – men den sekundära måltavlan.