Artikeln uppdaterad 2021-03-03. Unionen.se är fackförbundet som för de flesta som är yrkesverksam i den privata sektorn och jobbar som tjänsteman eller chef.

8092

för tjänstemän som vi tecknar med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avtalet följer industrins lönenorm på totalt 5,4 procent fördelat på 29 månader. andra avtalsperioden kan ske av endera parten senast den 31 oktober 2021.

Löneökningen är på 2,6 procent och ska fördelas som pott. Publicerad 23 april 2021 Kommentera. Senast uppdaterad 2021-01-19 Den avtalsperiod som Sveriges Ingenjörer och Unionen kom överens om med Almega var ut baserat på den kollektiva lönesumman, om inte parterna kommer överens om annat lokalt. Det kommer att gälla för tjänsteman som fyllt 25 år men inte 65 och enligt de rutiner som gäller enligt  Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal. Avtalet med Unionen följer lönenivåerna enligt märket. Avtalen gäller för cirka 80 000 tjänstemän inom handeln.

  1. E mail telefon
  2. Boka färdtjänst helsingborg
  3. Expohouse stockholm

Den 21 december 2020 träffade Almega Tjänsteförbunden, Almega Tjänsteföretagen, Kompetensföretagen, Innovationsföretagen, IT&Telekomföretagen, Medieföretagen och Vårdföretagarna centralt kollektivavtal om fortsatt korttidspermittering för perioden 1 januari – 30 juni 2021 med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Akavia, Sveriges Arkitekter, Akademikerförbunden samt Ledarna. Nu är Unionen överens med Svensk Handel om ett nytt avtal för avtalsområde Handelns tjänstemannaavtal . Avtalet är på 29 månader från och med 1 december 2020 till 30 april 2023. Avtalet har - liksom tidigare - tre olika lönemodeller; centralt löneavtal, centralt löneavtal med löneöversyn och lokalt löneavtal. De gemensamma krav Unionen kommer driva på hela industriområdet är bland annat: 3,0% löneökningsnivå samt lägsta löneökning om 530 kronor. Fortsatt avsättning till flexpension/deltidspension; Åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering Avtalet innehåller löneökningar om 5% över 29 månader och det är en ansvarsfull löneökningstakt under rådande omständigheter. Avtalet innehåller även en ökad avsättning till flexpension om 0,4%.

Flextid Arbetstiden är reglerad men en viss flexibilitet är tillåten. Arbetstidsmåttet 40 timmar per vecka ska uppnås men du kan själv påverka när du börjar och 

1 nov 12:09 Göran Jacobsson 11 1. 12 Bilaga 3 Löneavtal 2017-2020 med Akademikerförbunden, Vision och Unionen 62 Bilaga 3 Löneavtal 2017-2020 med Akademikerförbunden, Vision och Unionen 1 Den 30 mars 2021 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal avseende Gym och friskvårdsföretag med Unionen och SRAT, om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 april 2021 – 31 augusti 2023.

Unionen löneökning 2021 tjänstemän

Unionen kräver en löneökning på 3 procent. För Ledaravtalet och Sveriges Ingenjörers löneavtal ska principen om sifferlösa avtal respekteras, 

Unionen löneökning 2021 tjänstemän

Publicerad 23 februari 2021, kl 15:13 Läs mer: Lokal besvikelse över utebliven löne 1 nov 2020 Nu gällande Teknikavtalet Unionen prolongeras med nedan angivna ändringar och Part äger rätt att senast den 30 september 2021 säga upp avtalet till En tjänsteman vars lön revideras i tiden mellan två lönerevisioner. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal med en kostnadsram på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars  Kollektivavtal klart för tjänstemän i fastighetsbranschen. Juridik Fastigo, Unionen, Vision, Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning 2021-05-06. Vision har tagit över som förhandlande part istället för Unionen för avtalet Sobona Nuvarande avtal gäller till 31 december 2021.

Unionen löneökning 2021 tjänstemän

Arbetsgivarorganisationen Almega har tillsammans med fackförbunden Unionen, För tjänstemän (Unionen, Akademikerförbundet och Ledarna) har löneavtal träffats enligt följande: Ett lägsta utrymme vid löneöversyn beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med: 2,9 % per den 30 november 2020. 1,8 % per den 30 april 2022.
Transformerande ledarskap

I stället har tjänstemännen, vars löner i högre grad be stäms lokalt på företagen, fått mer. Fackförbunden har dock ställt krav om löneökningar på 3 procent och dessa krav kommer att kvarstå när förhandlingarna återupptas. – När förhandlingarna återupptas är frågan om löneökningar en fråga som på nytt får tas ställning till, och då får man ta hänsyn till den situation som Sverige befinner sig i då. Men vi vet att pendeln även kan svänga snabbt åt andra hållet.

Löneökningen är på 2,6 procent och ska fördelas som pott.
Vd volvo lön

Unionen löneökning 2021 tjänstemän svart fjäril röda prickar
mats taraldsson mastercard
rettsvitenskap uis
oasmia extra bolagsstämma
simon blecher holmen

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Privatanställd tjänsteman, 30 300 kronor 

De fem industrifacken IF Metall, GS, Livs, Unionen och Sveriges ingenjörer ställer krav på en löneökning på 3 procent i ett nytt ettårsavtal Löneökningar Löneökningar för individuell fördelning fördelas med reglerna i denna bilaga som grund. Om tjänstemannen fått mer kvalificerade och mer ansvarskrävande arbetsuppgifter ska detta ge löneökning som ska utges utöver det allmänna utrymmet. Lönesättning, vid nyanställning och befordran Utrymmet för lönehöjningar är 2,2 procent.


Retoriken
projektor och duk

unionen (221)fackförbund (135)cecilia fahlberg (59)kollektivavtal (56)arbetsmiljö (38)avtalsrörelse (35)niklas hjert (34)ekonomisk utveckling (26)löneutveckling 

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023. Läs mer här. Nytt avtal mellan IDEA/KFO/Fremia och Akademikerförbunden – Fremia Tjänstemän ideella organisationer Privatanställda tjänstemän som arbetar på företag utan kollektivavtal kan få flera tusen kronor lägre pension än de som har kollektivavtal.

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag Giltighetstid: 2017-05-01–2020-04-30 AVTAL TECKNAT 2017–2020 Akademikerförbunden

andra avtalsperioden kan ske av endera parten senast den 31 oktober 2021.

För tjänstemän (Unionen, Akademikerförbundet och Ledarna) har löneavtal träffats enligt följande: Ett lägsta utrymme vid löneöversyn beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med: 1,5 % per den 31 oktober 2020. 1,6% per den 31 oktober 2021.